22. března si připomínáme Světový den vody

20. 3. 2017

Zatímco pro většinu z nás je čistá toaleta, tekoucí voda z kohoutku a pravidelná sprcha samozřejmou součástí dne, pro 2,5 miliardy lidí na celém světě znamenají luxus, který si nemohou dovolit.

Prohlídkami vodohospodářských zařízení a dalšími doprovodnými akcemi si v těchto dnech připomínáme Světový den vody. Společnost ČEVAK a. s. nachystala na úterý 21. března již tradiční Den otevřených dveří na Čistírně odpadních vod České Budějovice. Pro zájemce byl připraven odborný výklad s ukázkami čištění odpadní vody a naučná stezka.

Osvětě v oblasti provozování vodovodů a kanalizací se dlouhodobě věnuje zábavně-vzdělávací program „DOODPADU“. Interaktivní hodiny si mohou školy objednat přímo na těchto stránkách.

Letos byla navíc jeho součástí i soutěž pro kolektivy středních škol s názvem „Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš“. Absolutními vítězi se nakonec stali studenti 2. ročníku Gymnázia Kolín, kteří si převzali šek na 50 tisíc korun, jež využijí při organizaci svého maturitního plesu. Více o soutěži najdete ZDE.

Světový den vody si připomínáme již od roku 1993. Zatímco pro většinu z nás je čistá toaleta, tekoucí voda z kohoutku a pravidelná sprcha samozřejmou součástí dne, pro 2,5 miliardy lidí na celém světě znamenají luxus, který si nemohou dovolit.

Lidstvo dnes užívá 54% všech dostupných zásob sladké vody, přičemž do roku 2025 má tento podíl jen vlivem růstu populace stoupnout až na 70%. O hrozbě nedostatku pitné vody se otevřeně mluví již několik desetiletí.  Významným mezníkem v tomto směru byla Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí, která se počátkem roku 1992 konala v Dublinu.

Výslednými alarmujícími podklady o vlivu lidstva na procesy hydrosféry se pak zabývala Konference OSN o vodě a životním prostředí (UNCED) v Rio de Janeiru. Následně valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen Světovým dnem vody.

Fotogalerie

Zpět