Do odpadu nevyhazujte chemikálie

  • staré barvy
  • ředidla
  • lepidla
  • domácí i zahradní chemii

Co mohou způsobit

V kanalizaci vytváří prostředí, které může ohrozit zdraví pracovníků údržby. Na čistírně odpadních vod mohou tyto látky mít toxický účinek na bakterie, které čistí odpadní vodu.

Kam patří

DO SBĚRNÝCH DVORŮ. RADIOAKTIVNÍ, INFEKČNÍ A KARCINOGENNÍ LÁTKY DO SPECIALIZOVANÝCH FIREM, MAJÍCÍCH K TOMU OPRÁVNĚNÍ