Do odpadu nevyhazujte kuchyňský odpad

  • zbytky jídel
  • zbytky ovoce a zeleniny
  • rozmělněné zbytky z kuchyňských drtičů odpadu

Co mohou způsobit

Vážné problémy nejen v kanalizační síti, ale i při čištění odpadních vod a jejich následném vypouštění zpět do přírody.

Kam patří

DO KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD, MÁTE-LI MOŽNOST TAK NA KOMPOST