Do odpadu nevylévejte tuky a oleje

  • použité fritovací oleje
  • zbytky tuků po smažení
  • motorové oleje

Co mohou způsobit

Z tuku se vytvoří hrudky, které na sebe a postupně nabalují další příměsi, ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuhé nánosy brání volnému průtoku odpadní vody a jejich odstraňování je velmi náročné.

Kam patří

PŘELÍT DO PLASTOVÉ LAHVE A ODNÉST DO KONTEJNERU NA POUŽITÉ TUKY A OLEJE

PŘELÍT DO PLASTOVÉ LAHVE A ODEVZDAT JAKO TŘÍDĚNÝ ODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE

 Podívejte se, jak se na čistírně odpadních vod odstraňují tuky

Fotogalerie